Menü

İtiraz kuralları (Die Widerrufsregeln)

Stand:

13.06.2014 tarihi itibariyle mesafeli satış (internet alışverişçiliği) ve kapı önünde yapılan alışverişler için yeni yasal uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. Tüketici olarak sizi ilgilendiren en önemli değişiklikler itiraz hakkı ve bilgi edinme yükümlülüğü hakkında olanlardır. O tarihten itibaren e-posta, faks veya telefon yoluyla itirazınızı yazılı olarak açıklamak zorundasınız. Satıcıya açıklama yapmadan sadece malın geri gönderilmesi yeterli değildir!

Widerrufsbelehrung
On

İtirazın anlamı nedir?

Bazı durumlarda sözleşmeler tek taraflı ve bir sebep vermeden itiraz yoluyla iptal edilebilinir. Dalgınlıkla veya aceleci bir şekilde bir sözleşmeyi kabul ettiğiniz veya ürünü önceden test etme şansına sahip olmadığınız alışverişlerde bu genellikle mümkündür. Mesafeli sözleşmelere (örneğin telefon, posta veya internet alışverişçiliği) ve şirket dışında yapılan alışverişlere (örneğin kapı önünde yapılan alışverişlere) karşı itiraz edilebilinir.

İtirazın etkileri

İtiraz bildirimini zamanında gönderirseniz, sözleşme iptal olur. Böylece siz ve satıcı artık sözleşmeye bağlı kalmazsınız. Bir alıcı olarak aldığınız malları 14 gün içinde iade etmeniz gerekir. Satıcı alınan mal kendisine ulaşıncaya kadar alım fiyatını muhafaza edebilir ya da en azından geri gönderim yaptığınıza dair bir belge sunabilirsiniz.

Bizim tavsiyemiz

  • İtirazınızı telefonla da beyan edebilirsiniz. Ancak itirazı kanıtlayabilmek için telefon yerine e-posta, faks veya iadeli taahhütlü posta kullanmanız daha iyi olacaktır. Satıcılar size internet ortamında, e-posta yoluyla veya alışveriş sepetinde bir itiraz örneği sunmak ile yükümlüdürler. Geri gönderim ile birlikte bunu doldurulmuş olarak, kişisel verileriniz eşliğinde dahil etmeniz halinde, itiraz etkili olacaktır.
  • Daha da uygun olanı itiraz bildiriminizi elinizdeki ürünüden ayrı satıcıya göndermeniz olur.

İtiraz izahatı

Şirketler yasal olarak uzaktan alış verişlerde sözleşme öncesinden bu itiraz hakkınızın kullanılabileceği ve nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgi vermek ile yükümlüdür. Bu izahat aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • İtiraz koşulları, süreleri ve itiraz yöntemi yanı sıra örnek itiraz formu ile ilgili bilgiler
  • Ürün geri gönderme maliyeti ile ilgili bilgiler
  • ve muhtemelen alıcının satıcıya karşı ürünlerin uğradığı değer kayıbı miktarında ödenecek tazminat ile ilgili bilgiler

Satıcılar, tarafınıza sözleşme öncesinden yazılı olarak sunulması gereken bir tek-tip Avrupa-İtiraz-İzahatı örneği kullanma seçeneğine sahiptir. Satıcı eğer yasal itiraz izahat örneğini kullanır ve bunu size "yazılı biçimde" gönderir ise, örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla, genel olarak bunun doğru olduğunu kabul edebilirsiniz.

Örnek itiraz formu

Sözleşme öncesi şirketin açık ve anlaşılır bir şekilde, ister posta, faks veya e-posta yoluyla, örnek itiraz formu hakkında bilgi sunması gerekmektedir. Örnek itiraz formunu kullanmanız veya itirazınızı bir başka şekilde (örneğin e-posta) gerçekleştirmek size kalmıştır. Şirket aynı zamanda bu itiraz formunu kendi internet sitesi üzerinden doldurulmasını ve online olarak gönderilmesini de sunabilir. Eğer bu online formu kullanacak olursanız, satıcı hemen itirazın alındığını teyit etmesi gerekir.

Bizim tavsiyemiz

  • Örnek formu kullanmanız ve kanıtlanır bir şekilde göndermeniz önerilir.

Süre

Avrupa Birliğinde artık ortak olarak 14 günlük bir itiraz süresi uygulanmaktadır. Süre sözleşmenin akdiyle başlar. Mesafeli sözleşmeler durumunda, ancak (örneğin bir SIM kartın teslimi) malların teslimi ile başlar. İtiraz süresi için bildirimi gönderdiğiniz tarih geçerlidir, bildirimin şirkete ulaştığı tarih değil. Ayrıca itiraz süresi için satıcının size itiraz hakkı ile ilgili doğru bilgilendirme yapıp yapmadığı da bir ön koşuldur. Öncesinden farklı olarak, iptal süresi her şekilde 12 ay sonra ve itiraz süresinin düzgün başlatılması ile 14 gün sonra sona erer. Bunun sonucu yanlış veya eksik izahat durumunda da artık sınırsız bir itiraz hakkının bulunmadığıdır.

Bizim tavsiyemiz

  • Projenin bir parçası tarafından yürütülen etno oranları ile ilgili pazar kontrollerinde, cep telefonu sözleşmeleri için bazı telekomünikasyon şirketlerin itiraz izahatları ile formları denetlenmiştir. Bazı şirketlerin hatalı izahat veya itiraz formları kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sözleşmelere dolayısıyla itiraz edilebilinmektedir. Eğer emin olmak istiyorsanız Türketici Merkezi‘nde kontrol ettirebilirsiniz.


İtiraz hakkının hariç tutulması ve sona ermesi

Elektronik ticaret ve uzaktan satışlardaki tüm sözleşmelere karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Şirket hizmete başlamış ve tüketici açıkça kabul etmiş olduğu dijital içerik (örneğin müzik, video, streaming, uygulamalar, e-kitaplar, online oyunların indirilmesi) satışlarında itiraz hakkı sona ermektedir.

Bizim tavsiyemiz

  • İndirme başlamadan önce satıcı alıcı olarak sizden açık onayınızı almak zorundadır. Hizmet başlangıcı için onay ve bilgi teyidi açık ve net olmalı ve genel çalışma koşulları veya itiraz izahatı bilgisinin teyidi olarak, diğer bildirimler ile karıştırılmamalıdır. Bu nedenle önceden işaretlenmiş kutucuklar geçerli değildir.

 

 

Förderlogo BMJV